امروز Tuesday 20 February 2024
جواب استاد میرزا مرحله 1

جواب استاد میرزا مرحله 1 تا 99

با ما در شفق نیوز همراه باشید تا جواب مرحله 1 تا 99 استاد میرزا را پیدا کنید.
کد خبر: 281
زمان انتشار: 25 ژانویه 2024 - 23:05 ب.ظ -
12 بازدید
جواب استاد میرزا مرحله 1

کلمات مرحله آمیرزا را اینجا وارد کنید

به گزارش شفق نیوز، جواب استاد میرزا مرحله 1 و دیگر مراحل را با جواب‌ساز ما بیابید.

باید گفت در صورتی که پاسخ‌ها به یک مرحله خاص مغایرت داشته باشند، به منظور یافتن و ساختن جواب جدید، بهتر است از امکانات بخش جستجو استفاده کنید. برای این منظور، کافیست کلمات کلیدی یا عبارات مرتبط با موضوع مورد نظر خود را در قسمت جستجو وارد کنید تا به سرعت و به دقت به اطلاعات مورد نیاز دست پیدا کنید.

جواب مرحله 1 استاد میرزا

  • ترب، تبر

جواب دیگر مراحل استاد میرزا

2: ارز، راز

3: پول، پلو

4: سپر، پسر

5: پله، لپه

6: خروس، خرس، سرخ

7: جنگل، گنج، جنگ

8: یاد، یار، دار، دریا

9: تفنگ، نفت، تنگ

10: ارزش، ارز، راز، زار

11: تکان، کتان، تانک

12: سفره، سرفه، سفر

13: سرکه، سکه، کره

14: ناظم، نظام، نظم

15: نرگس، سرنگ، سنگر، سنگ، رنگ

16: کوتاه، کاهو، کاوه، کوه

17: بخاری، بخار، خراب، خیار

18: ستاره، راست، ترس، تاس

19: سمنو، مونس، نور، رسم

20: جادو، جواد، داغ، دوغ، جواد

21: آسمان، آسان، نام، اسم

22: کاشان، آشنا، اشک، کاش

23: موش، شام، پشم، شامپو

24: زود، نوزاد، زانو، وزن

25: دفاع، فدا، عهد، هدف، دعا

26: گردش، شاگرد، شاد، رشد

27: جزیره، زیر، زهر، زره

28: درخت، رخت، چتر، خرد، دختر، چرخ

29: شال، شلوار، لواش، شورا

30: نوار، گران، نور، انگور، واگن

31: رها، آرد، دره، اراده، اداره

32: شاخ، خشن، خطا، خان

33: باغچه، باغ، چاه، بچه

34: خلبان، بالن، خال، نخل

35: سرو، کور، عکس، عروس، سکو، عروسک

36: دنیا، میدان، امید، دین

37: پیتزا، تیز، زیپ، پیاز

38: آهنگ، گناه، بنگاه، نگاه، انبه

39: خدا، خاک، کدخدا، داد، کاخ

40: چاره، پارچه، چاپ، پارچ، چهار، چاه

41: جاده، جسد، سجاده، ساده، داس

42: قوچ، چاق، چاقو، چای، قوی

43: رقم، قلمرو، قلم، قول، قوم

44: قند، قندان، نان، نقد، قناد

45: ماسک، مسواک، سکو، واکس

46: فنر، نفر، یار، آفرین

47: خسارت، سخت، استخر، ساخت

48: الماس، سلام، سال، سالم، اسلام

49: کتری، ترکیه، ریه، تیره، کره

50: خالص، خاص، خال، خاله، خلاصه، اصل

51: پری، پیروز، وزیر، پیر

52: تیز، ونیز، زین، وزن، زیتون

53: گیلاس، سیل، سال، یاس

54: نیمرو، مین، نرم، نور، نیرو

55: سلطان، طلا، نسل، سطل، سالن

56: لوبیا، لبو، بیل، اول، ویلا

57: مشتری، تیم، شرم، مشت، ترشی، تیر

58: سوره، سرو، سوریه، روسیه، سیر

59: شخم، موش، خاموش، خوش، شوخ

60: تصویر، صورت، تور، صورتی، وصیت

61: بیل، لیز، لیزر، ریل، برزیل

62: شهر، بوشهر، شوهر، هوش، شور، رشوه

63: برزخ، خربزه، زهر، خبر، خزر، زره

64: تمساح، ماست، مساحت، تماس، ستم

65: مسیر، سیم، سیمرغ، مرغ، مرسی

66: تاس، داس، استاد، دست

67: نیشکر، شکر، کیش، نیش، شریک، نیک

68: جارو، راه، آجر، جوهر، جواهر

69: انجیر، جان، نجار، جاری، آرنج

70: قافیه، قیف، افق، آیه

71: پارو، زور، روز، پرواز، آرزو

72: کشتی، شکایت، کاشت، آشتی، کاشی

73: جنگ، گنج، گنجشک، جشن

74: لباس، سبلان، بالن، سنبل

75: ضامن، مرض، رمضان، رمان

76: قندان، نان، قند، قناد، نقد

77: خیارت، تاریخ، رخت، خیر، آخرت

78: ملت، علم، علامت، املت، عالم

79: دلاور، دارو، داور، لودر، دلار

80: باغ، غبار، غار، غرب، لاغر، بالغ

81: چرخ، خرد، دوچرخه، روده، دوره

82: وام، خرما، خرمالو، ملخ، خاور

83: شهر، شاد، شهردار، رشد، هشدار

84: کنار، خطر، خطرناک، خطا، خنک

85: پرده، پرنده، پودر، پدر، پرونده، پونه

86: گرد، داس، لگد، گسل، گدا، دلار، آدرس

87: آسمان، زمان، نماز، سازمان، آسان، ساز

88: برگ، مرگ، مربا، رگبار، گرما، گرم

89: فاضلاب، فال، فضا، بلا، بالا، بال

90: گردو، گود، گرد، دوغ، دروغ، دروغگو، ورود

91: سلامت، دستمال، ملت، مدال، مدت، املت

92: نوشابه، شهاب، شانه، شنبه، باهوش، بانو، نوه

93: خشاب، خشک، خراش، شکار، خشکبار، بخار

94: فارس، سفر، سفال، سفالگر، افسر

95: عارف، فلز، فال، علف، علفزار، لرز

96: بندر، نردبان، نان، برد، نبرد، انبر

97: هنرمند، مرد، نمد، هند، نمره، نرده، رنده

98: سنجد، مسجد، سجاد، جامد، جسم، جام، جسد، دماسنج

99: مقام، وام، مقاومت، وقت، تقوا، مقوا

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *